Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
BS Finland Oy
Y-tunnus: 3096863-7
Tel.: 09-297 6233 tai 050-593 3986
Email: selimhkl2011@gmail.com

Rekisterin nimi
Ymmerstan Pizza asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus:.
Ostojen ja maksujen hallinta
Ymmerstan Pizza verkkokaupassa.

Rekisterin sisältö:
Asiakkaan nimi
Osoite
E-Mail
Puhelinnumero
Ostetut tuotteet
Määrä
Toimitusosoite

Tietojen lähde:
Asiakkaan oma ilmoitus

Tietojen käsittely
Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille..
Tiedot ovat ainoastaan Ymmerstan Pizza  käyttöön.

Rekisterin periaatteet:
Rekisteristä ei pidetä paperikopioita.
Tietokoneperusteinen systeemi on suojattu palomuurilla ja salasanalla.
rekisteriä käsittelevät ainoastaan henkilöt joille on annettu oikeus siihen.

Yksityisyys suoja:
Tilaukset käsitellään SSL turvallisuus protokollalla.
Tämä protokolla takaa että ulkopuoliset eivät pääse lukemaan tai kopioimaan tietoja.
SSL protokollaan luottavat pankit ja rahalaitokset
sekä verkkokaupat joille korkea tietoturva on tärkeää.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin
sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaisille.